RA Service

Eiendom

Utvikling og forvaltning av eiendom er en viktig del av RA Service sin virksomhet.
RA Service er inne i flere investeringsprosjekter sammen med andre.

Venture

RA Service investerer i tidlig-fase selskaper som vi mener har et betydelig vekstpotensial.

Handel er selve grunnsteinen i RA Service

Handel

RA Service har kjernekompetanse innen varehandel. Vi har startet og utviklet selskaper i forskjellige bransjer.

Archeological Research

Arkeologi

Vi har et stort engasjement for arkeologi.