Eiendom

Utvikling og forvaltning av eiendom er en viktig del av RA Service sin virksomhet.

  • RA Properties eier og leier ut næringseiendom.
  • Norwegian Ground utvikler boligprosjekter og investerer i tomteutvikling, nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
  • BAS Properties bygger unike og moderne boliger som kjøpere aktivt skal søke seg til. Moderne design og arkitektur er kjernen i selskapets identitet.
Portefølje
  • Norwegian Ground AS
  • RA Properties AS
  • Kobbergården Utvikling AS
  • Kobbergården Næring AS
  • Hoffsjef Løvenskioldsvei AS
Bildegalleri