Kvalitet

I RA Service er kvalitet forankret som en av bedriftens 12 grunnpilarer og synliggjort i bedriftens forretningsplan, verdier og strategi.

Kvalitetsledelse i RA Service er basert på prinsipper for kundefokus, en positiv og profesjonell innstilling, dialogledelse, engasjement, medarbeiderskap, prosesstankegang og kontinuerlige forbedringer.

  • RA Service jobber systematisk i henhold til og innenfor rammene gitt i ISO 9001.
  • RA Service driver i samsvar med interesseparters krav og gjeldende lover og forskrifter.
  • RA Service har en risiko- og mulighetsbasert tilnærming i prosesser og aktiviteter.
  • For RA Service betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering, og mer enn den service som til enhver tid er forventet.
  • RA Service mener at tilbakemelding fra interesseparter satt i system er en forutsetning for å opprettholde en godt markedstilpasset bedrift.
  • RA Service ivaretar overordnet kvalitet for alle selskapene i RA Gruppen.