Handel

Handel er selve grunnsteinen i RA Service.

Gjennom 38 år bygget Rune opp Relekta og Norsk Industriolje fra null til 250 millioner i omsetning, og med god lønnsomhet. Denne kompetansen bruker RA Service til å videreutvikle nye selskaper innen handel.

  • Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS selger, installerer og har service i forbindelse med tilluftstak for operasjonsrom, rekvisita og utstyr, samt renluftsinstallasjoner. Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS er en komplett leverandør av utstyr og rekvisita til renrom.
    (Solgt 25. april 2024)
Portefølje
  • Artis Global AS
Bildegalleri