Om oss

RA Service er et uavhengig investeringsselskap som aktivt forvalter egen formue.

Vi baserer våre investeringsstrategier på 12 velfunderte grunnsteiner for verdiskapning. Med et dedikert team på Aker Brygge forvalter vi en stadig voksende portefølje.

Selskapets portefølje er delt i fire:

RA Service

Eiendom

Utvikling og forvaltning av eiendom er en viktig del av RA Service sin virksomhet.
RA Service er inne i flere investeringsprosjekter sammen med andre.

Venture

RA Service investerer i tidlig-fase selskaper som vi mener har et betydelig vekstpotensial.

Handel er selve grunnsteinen i RA Service

Handel

RA Service har kjernekompetanse innen varehandel. Vi har startet og utviklet selskaper i forskjellige bransjer.

Archeological Research

Arkeologi

Vi har et stort engasjement for arkeologi.