Vårt samfunnsansvar

  • ISO 26000 ServicesRA Service arbeider etter ISO 26000 samfunnsansvar og har som mål å drive en virksomhet som opptrer i tråd med samfunnets forventninger, og som bidrar til en bærekraftig utvikling til fordel for kommende generasjoner.
  • RA Service kommuniserer sitt samfunnsansvar gjennom åpen og tett dialog med interessenter.
  • RA Service bidrar med støtte til Kreftforeningen og stiftelsen Norsk luftambulanse.

RA Service etterlever prinsipper om:

  • Ansvarlighet
  • Åpenhet
  • Etisk atferd
  • Respekt for interessenter
  • Respekt for rettssamfunnet
  • Respekt for internasjonale atferdsnormer
  • Respekt for menneskerettigheter