Vårt samfunnsansvar

 • ISO 26000 ServicesRA Service arbeider etter ISO 26000 samfunnsansvar og har som mål å drive en virksomhet som opptrer i tråd med samfunnets forventninger, og som bidrar til en bærekraftig utvikling til fordel for kommende generasjoner.
 • RA Service kommuniserer sitt samfunnsansvar gjennom åpen og tett dialog med interessenter.
 • RA Service bidrar med støtte til Kreftforeningen og stiftelsen Norsk luftambulanse.

Åpenhetsloven

 • Åpenhetsloven trådte i kraft i 1. juli 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Konsernet arbeider aktivt for å fremme lovens formål i egen virksomhet, mot leverandører og forretningsforbindelser, og stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikjeden, samt å sikre allmenheten tilgang på informasjon.

RA Service etterlever prinsipper om:

 • Ansvarlighet
 • Åpenhet
 • Etisk atferd
 • Respekt for interessenter
 • Respekt for rettssamfunnet
 • Respekt for internasjonale atferdsnormer
 • Respekt for menneskerettigheter