Miljøfyrtårn

RA Service ønsker å være en miljøpositiv bedrift og har derfor valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi blant annet jobbet aktivt med å kartlegge våre miljørelaterte aktiviteter og miljøaspekter, innarbeide best mulig praksis og sette mål for vårt kommende miljøarbeid.

Vi er glade for at vi med dette kan være en av mange bidragsytere til å ivareta miljøet og en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner.

Vi opplever også at det er lønnsomt å fokusere på miljø, blant annet gjennom reduksjon av forbruk.

Vi oppfordrer alle som ikke har et miljøstyringssystem til å innføre dette.

Kontakt oss for å få tilsendt siste års Klima- og miljørapport.