Miljøfyrtårn

RA Service ønsker å være en miljøpositiv bedrift og har derfor valgt å bli Miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi blant annet jobbet aktivt med å kartlegge våre miljørelaterte aktiviteter og miljøaspekter, innarbeide best mulig praksis og sette mål for vårt kommende miljøarbeid.

Vi er glade for at vi med dette kan være en av mange bidragsytere til å ivareta miljøet og en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner.

Vi opplever også at det er lønnsomt å fokusere på miljø, blant annet gjennom reduksjon av forbruk.

Vi oppfordrer alle som ikke har et miljøstyringssystem til å innføre dette.

Bli Miljøfyrtårn bedrift?

I RA Service har vi egen godkjent Miljøfyrtårn-konsulent som bistår våre bedrifter med Miljøfyrtårn-sertifisering.
Dette har vært veldig nyttige prosesser og vi ønsker å tilby disse tjenestene også til andre bedrifter.
Jostein Urnes har vært med å sertifisere 3 bedrifter til Miljøfyrtårn, som representant for bedriften, og har vært ansvarlig for drift av miljøstyringssystemer i over 18 år, herunder ISO 14001:2015, EMAS og Miljøfyrtårn.
Jostein har også jobbet med drift og innføring av andre standarder som, ISO 9001:2015 (Kvalitet), MQA-01 (salg og markedsføring) og OHSAS 18001 (Helse og sikkerhet).
Ta kontakt med Jostein Urnes dersom du ønsker mer informasjon om dette på tlf. 952 92 132.