Administrerende direktør Leif Øie i GK Inneklima og Rune Arnhoff, styreleder i AET (Foto: GK Norge AS)

Administrerende direktør Leif Øie i GK Inneklima og Rune Arnhoff, styreleder i AET (Foto: GK Norge AS)