I RA Service har vi egen godkjent Miljøfyrtårn-konsulent som bistår våre bedrifter med Miljøfyrtårn-sertifisering.
Dette har vært veldig nyttige prosesser og vi ønsker å tilby disse tjenestene også til andre bedrifter.
Jostein Urnes har vært med å sertifisere 3 bedrifter til Miljøfyrtårn, som representant for bedriften, og har vært ansvarlig for drift av miljøstyringssystemer i over 18 år, herunder ISO 14001:2015, EMAS og Miljøfyrtårn.
Jostein har også jobbet med drift og innføring av andre standarder som, ISO 9001:2015 (Kvalitet), MQA-01 (salg og markedsføring) og OHSAS 18001 (Helse og sikkerhet).
Ta kontakt med Jostein Urnes dersom du ønsker mer informasjon om dette på tlf. 952 92 132.